Відділення комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю комунального закладу Гніванський центр соціальних послуг «Джерело» є структурним підрозділом Гніванського центру соціальних послуг «Джерело» призначене для тривалого денного перебування та амбулаторного відвідування дітей та осіб з інвалідністю .

    Цільовим призначенням відділення є здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, дітей, які мають стійкі порушення розвитку та належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, а також осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, корегування порушень розвитку, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнень і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Основними завданнями відділення є:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Законом України «Про соціальні послуги» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав отримувачів соціальних послуг на реабілітацію.

Соціальні послуги, що надаються відділенням:

Відділення комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відповідно до Державних стандартів соціальних послугах, визначених Положенням про комунальний заклад Центр соціальних послуг «Джерело» Гніванської міської ради, може надавати такі соціальні послуги:

- денний догляд-

 комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання.

Форма надання послуги: послуга денного догляду надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня.

Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово.

Соціальні групи: особи похилого віку, особи та діти з інвалідністю від 3-х років, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або суб’єкта, що надає соціальну послугу.

.Підстави для відмови у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну

послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 - соціальна адаптація -

(навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, сприяння організації та діяльності груп самодопомоги, послуги фахівця з фізичної реабілітації).

 Форма надання послуги: послуга надається в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища.

Термін надання послуги: послуга може надаватись короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану її надання .

Соціальні групи: особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі: особи похилого віку; особи з інвалідністю; особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або суб’єкта, що надає послугу.

Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

                                                                                 -консультування-

(допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку);

- інформування-

 - (надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг);

Форма надання послуги:

при стаціонарному консультуванні - у приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги, у робочий час;

при дистанційному консультуванні - за допомогою технічних засобів (телефон, он-лайн зв’язок), розміщених у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу (разово за зверненнями отримувачів);

при вуличному консультуванні - у нестаціонарних умовах (поза приміщенням, у якому працює надавач соціальної послуги): у місцях, звичних для закритих щодо контактування соціальних груп, де вони мешкають, гуртуються, проводять разом час.

 Термін надання послуги: Соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання послуги: безоплатно.

Документи, необхідні для отримання послуги:

-при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника;

-при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);п

-при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

 Підстави для відмови у наданні послуг: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

      У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність установ Міністерства соціальної політики України, Положенням про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Гніванської міської ради та даним положенням. 

Колектив

Директор Компанець Валентина Миколаївна

Провідний бухгалтер Романюк Світлана Анатоліївна

Педагог соціальний Мосендз Альона Володимирівна 

Вчитель-реабілітолог Губиліт Наталя Іванівна

Завідуючий господарством Ковалишина Галина Іванівна

Адміністратор черговий Далахажиєва Наталія Петрівна

Фото без опису

                                                                        Екскурсія закладом

 

                                    Фото без опису

Робота закладу

                                    Фото без опису

Посилання на сайт http://www.vin-ocsssdm.com.ua/index.php?option=c

23310, Вінницька обл.,

Вінницький р-н,

м. Гнівань, вул. Макаренка, 14,

djerelo11@meta.ua
Розпорядок роботи: 9:00 - 17:00

Корисні посилання