Високий рівень злочинності в нашій державі негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини у родинах та суспільстві. Тому, для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, в Україні створено систему пробації. Виконання  завдань пробації покладається на уповноважені органи з питань пробації. Але,одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушників.

Фото без опису

        З цією метою законодавством передбачена можливість залучення волонтерів до виконання функцій, покладених на пробацію.  

        У Всесвітній Декларації Волонтерства відзначається, що волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадського суспільства, втілює в собі найшляхетніші прагнення людства - прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. Діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України «Про пробацію» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

Волонтером пробації може бути фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень має право на:

  • безпечні і належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;
  • перебування на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій за дозволом їх керівників або уповноважених ними осіб;
  • участь у відвідуванні суб’єктів пробації за місцем їх роботи або навчання;
  • проведення зустрічей із суб’єктами пробації з метою здійснення заходів соціально-виховної роботи;
  • захист своїх прав відповідно до законодавства;
  • інші права, передбачені договором та законодавством.

      Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій.

      Тому, з урахуванням викладеного, запрошуємо всіх бажаючих для співпраці з Тиврівським районним відділом з питань пробації в якості волонтерів, а також громадські об’єднання для проведення спільної роботи у напрямі соціалізації правопорушників, які перебувають у конфлікті із законом.  

      За детальною інформацією звертайтесь за адресою: Тиврівський районний відділ з питань пробації (приміщення районного відділення поліції), смт. Тиврів, вул. Шевченка, 2, Вінницької області; тел. (04355)2-17-60; vn22_probation@ukr.net; моб.0976059229

 

Олександр Аузяк, начальник районного відділу з питань пробації