Фото без опису

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11 жовтня 2018 року                                                                                            104 - РК

 

Про оголошення конкурсу на посаду директора

Комунального    закладу  «Центр  культури  та

дозвілля «Калина»

 

    

Відповідно до ст.ст. 32, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 21, 211–215 Закону України «Про культуру», у звязку з вакансією посади деректора Комунального закладу «Центр культури та дозвілля «Калина»:

 

     1. Оголосити конкурс на посаду директора Комунального закладу «Центр культури та дозвілля «Калина».

      1.1. Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

      1.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості, копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту, два рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми, проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, який буде публічно презентуватися на засіданні конкурсної комісії.

    Кандидат на посаду може надати інші документи, які, на його думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

    1.3. Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу, також в цей період формується конкурсна комісія.

     1.4. Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Гніванської міської ради (е-mail: ofisrada64@ukr.net) або подаються особисто.

     Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (04355) 3-43-35. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

1.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Гніванська міська рада оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

      2.  Оголосити конкурс на формування конкурсної комісії з проведення відбору переможця конкурсу на посаду директора Комунального закладу «Центр культури та дозвілля «Калина» у складі 9 членів комісії, у тому числі: 3 члена комісії – від Гніванської міської ради, 3 члена комісії –від колективу Комунального закладу «Центр культури та дозвілля «Калина» (обираються на загальних зборах трудового колективу) та 3 члена комісії – від  громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

2.1. Членами конкурсної комісії можуть бути: незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до законодавства України.

2.2. Членами конкурсної комісії не можуть бути особи, які:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

2.3. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

2.4. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії. Гніванська міська рада (орган управління) призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

     3. Дата початку приймання документів від претендентів на посаду: 12 жовтня по 10 листопада 2018 року включно.

     4. Період формування конкурсної комісії: з 16 жовтня по  9 листопада 2018 року включно. 

     5. Оголошення про конкурс розмістити 12 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті Гніванської міської ради, на інформаційних сайтах та в будь-який інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

     6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови О.М. Яковець.

 

 

 

Міський голова                                                                                      В.В. Кулешов