Одним з найпотужніших реабілітаційних закладів для дітей з інвалідністю та дітей групи ризику у Вінницькій області є Державна реабілітаційна установа Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь».

Центр утворено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 518-р"Про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу „Вінницький обласний центр ранньоїсоціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" у державну власність".

Фото без опису

Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, щовідповідають безбар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки.Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому дітей (амбулаторний або стаціонарний режим), якімають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов, для отримання ними комплексуреабілітаційних заходів.Реабілітаційні послуги у стаціонарному режимі перебування можуть отримувати діти, які за станомздоров’я потребують постійного цілодобового догляду.

Центр забезпечує: -  виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, ЗаконамиУкраїни „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Дітей на реабілітацію з метою їхньоїподальшої інтеграції у суспільство; - створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорнихпорушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвитокосновних соціальних і побутових навичок; -   створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей, зокрема шляхом забезпеченнярозумного пристосування приміщення закладу до потреб дітей та надання реабілітаційних послуг зурахування недискримінаційного відношення до дитини та членів родини; -  проведення відповідно до потреб дитини комплексу заходів з соціальної, педагогічної, психологічної,фізичної, медичної, фізкультурно-спортивної реабілітації та професійної орієнтації. Медичнареабілітація включає всі види відновного лікування, медичне спостереження, профілактичні заходи.Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей,складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі вцьому процесі дітей і їхніх батьків або законних представників; -   розвиток навичок автономного проживання дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формуваннястереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивногосприйняття себе та оточуючих; -  організацію комплексної корекційної роботи, психотерапії та психокорекції, фізіології та медицини,заснованих на новітніх досягненнях педагогіки, психології, фізіології та медицини; -   коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації осіб в частині зміни обсягів, строків ічерговості проведення реабілітаційних заходів; - співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковимипідприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основітранспортнимо бслуговуванням дітей, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення від транспортних вузлівдо місця розташування Центру та / або до місця їхнього проживання в межах міста Вінниці).     Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням дітей, яких зарахованодля проходження реабілітації, та проживанням дітей, які отримують реабілітаційні послуги у режимістаціонарного перебування.

За останні роки у ДРУЦКРДІ «Промінь» послуги з комплексної реабілітації отримали: у 2015 ропі - 667 дітей, у 2016 році 1139 дітей у 2017 році - 1343 дитини, у 2018 році - 1391 дитина, у 2019 році - 1264 дитини.

У Центрі не передбачено проживання батьків з дітьми, тому більшість батьків дітей з інвалідністю з районів Вінницької області та інших областей України змушені знімати житло подобово за високу штату (від 500 три за добу). Певна частина дітей не в змозі самостійно рухатись, тому доставка батьками їх у центр пов'язана із значними труднощами та додатковими матеріальними витратами.

Значний відсоток батьків дітей з інвалідністю, які потребують комплексну реабілітацію і бажають пройти її в нашому центрі не в змозі цього зробити через свою фінансову неспроможність, тим самим обмежуючи право дитини на отримання повноцінних реабілітаційних послуг.

Кількість дітей, що потребують постійної комплексної реабілітації стрімко зростає. Фахівці Центру з медичної, фізичної та психолого-педагогічної реабілітації постійно збільшують спектр та якість надання послуг дітям з інвалідністю та дітям з групи ризику. Ятя забезпечення більш високого рівня надання послуг на базі Центу «Промінь» відповідно до вимог сьогодення га запиту від батьків виникла необхідність збільшити кількість робочих місць фахівців Центру та поліпшити умови роботи спеціалістів. У лікувально-оздоровчому комплексі планується додаткові кімнати для занять з дітьми з інвалідністю та групи ризику.

Тому паралельно з наданням послуг у закладі здійснюється реконструкція та зведення нового приміщення для можливості проживання іногородніх дітей з батьками безпосередньо на території установи, що значно покращить як надання послуг так і здешевить вартість проживання батьків (опікунів) з дітьми.

Міністерством соціальної політики України протягом 2019 року було прийнято ряд нормативних актів щодо фінансування лікування, профілактики га реабілітації дітей з інвалідністю зокрема: Постанова Кабінету Міністрів України віл 27.03.2019 №309 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №994 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №80 «Порядок надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)», що дає можливість за рахунок бюджетних коштів здійснювати реабілітацію дітей через місцеві органи соціального захисту населення.

Детальніше за посиланням: http://drupromin.zzz.com.ua/