Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці). Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

Фото без опису

Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідних закладів освіти.

Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Орган, який прийняв рішення, позачергово надає батькам-вихователям обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством.

Дитячий будинок сімейного типу може бути створений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п’ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу на постійній основі здійснює соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи.

Батьки-вихователі: обов’язки та вимоги

Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячий будинок сімейного типу.

Обов’язки батьків-вихователів

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини. Вони представляють її інтереси в усіх органах та установах. Батьки-вихователі повинні поважати гідність дитини та сприяти розвитку її природних здібностей, готувати до самостійного життя.

Хто може стати батьками-вихователями

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи. Вони повинні пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї. Курс викладають психологи, педагоги, медики за спеціальною програмою.

Підстави для відмови у взятті на виховання дітей

Особи не можуть бути батьками-вихователями, якщо:

 • хоча б один із кандидатів у батьки-вихователі:
  • не пройшов курс підготовки;
  • визнаний недієздатним або обмежено дієздатним;
  • позбавлений батьківських прав;
  • є колишнім опікуном (піклувальником, усиновителем), позбавленим повноважень за неналежне виконання обов’язків;
 • особи були засуджені за злочини:
  • проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи;
  • проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності;
  • у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів;
  • передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або
  • мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення інших злочинів;
 • на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку усі вихованці не встигнуть досягнути 18-річного віку (вік вибуття з дитячого будинку сімейного типу);
 • особи мають вади фізичного чи психічного здоров’я.

 

Як створити дитячий будинок сімейного типу

Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у м. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських рад.

Документи, які треба надати

Особи, які бажають стати батьками-вихователями надають:

 • заяву про створення дитячого будинку сімейного типу (від подружжя приймається спільна заява);
 • копії паспортів;
 • довідку про склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про шлюб;
 • довідку про стан здоров’я заявників та членів сім’ї, які проживають разом з ними;
 • довідку про проходження курсу навчання кандидатів у батьки-вихователі. Також необхідно надати рекомендацію центру соціальних служб щодо включення заявників у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із заявниками, на створення ДБСТ. Згода може також бути написана власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи;
 • довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи;
 • довідку про відсутність судимості;
 • висновок служби у справах дітей про можливість створення заявником ДБСТ.

Документи на дітей

Батьки-вихователі повинні мати на дітей такі документи:

 • рішення органу опіки і піклування про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • медичну довідку про стан здоров’я або витяг з історії розвитку дитини;
 • довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної консультації про рівень розвитку дитини;
 • документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 • довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
 • опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
 • пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

 

Забезпечення дитячих будинків сімейного типу та батьків-вихователів

Державна соціальна допомога на вихованців дитячого будинку сімейного типу

Якщо дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші види державної допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються

 • у закладах загальної середньої освіти,
 • за денною формою навчання у закладах
  • професійної (професійно-технічної),
  • фахової передвищої,
  • вищої освіти

до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, (3,5 – для осіб з інвалідністю).

Коштами, які належать вихованцям (пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги), розпоряджаються батьки-вихователі і можуть витрачати їх на потреби вихованців. 

Грошове забезпечення батьків-вихователів

Розмір грошового забезпечення становить один прожитковий мінімум для працездатної особи на кожну дитину-вихованця. Розмір виплати не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця.

Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів.