Прийомна сім’я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, чиї батьки померли або в силу різних обставин не можуть виконувати свої обов’язки, потребують родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання забезпечити належні умови для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто така дитина, позбавлена батьківського піклування?

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1. Батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

2. Які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

3. Батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

4. Батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;

5. Батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

6. Батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

7. Батьки яких перебувають під вартою на час слідства, що підтверджується постановою суду;

8. Батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

9. У зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

10. Підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

Фото без опису

   Дитина-сирота — це дитина, в якої померли чи загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

   Прийомна сім’я — це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Порядок прийому дітей в сім’ю встановлено Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565.

   Ті, хто взяли дітей у прийомну сім’ю, є прийомними батьками, а влаштовані у сім’ю діти — прийомними дітьми.

   Усиновлена дитина приймається в сім’ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками, в прийомну сім’ю — до досягнення ними повноліття (18 років), а у разі продовження навчання — до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. Тобто, сімейних правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає. За прийомними дітьми зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат. Суми коштів, що належать прийомним дітям, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей (відповідно до механізму єдиного фінансового забезпечення «Гроші ходять за дитиною». Про це дивіться пункт «Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей»)

Де можна пройти таку підготовку?

   Відповідний курс підготовки осіб, які бажають створити прийомну сім`ю, здійснюють обласні Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання.

Якщо Ви вирішили прийняти дитину в сім’ю

   Вам необхідно подати заяву про бажання створити прийомну сім’ю до бо міськвиконкому за місцем проживання. Ці органи вповноважені прийняти рішення про утворення прийомної сім’ї.

   В обласному Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пройти спеціальне навчання і отримати довідку про це і рекомендацію Центру.
 Зареєструватися у службі у справах дітей за місцем проживання як потенційним прийомним батькам та отримати висновок про можливість створення Вами прийомної сім’ї.

Хто і де допоможе Вам підібрати дитину для влаштування в прийомну сім’ю?

   Допомогу в налагодженні контактів з дітьми Вам нададуть у службі у справах дітей, які співпрацюють з відділами освіти та відділами охорони здоров’я (головними лікарями центральних районних лікарень, тощо), працівники Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адміністрація закладів, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

   Після проходження навчання і реєстрації у службі у справах дітей Ви ознайомитесь з банком даних на дітей і поступово визначитеся з взаємодобором дитини. Ви будете відвідувати установу, в якій перебуває дитина, встановите з нею контакт. Хмельницька районна державна адміністрація приймуе рішення про створення прийомної сім’ї, і дитина стане членом Вашої родини.

   Познайомитись та встановити контакт з дитиною можна у державних закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

   Зверніть увагу, що у дитини має бути підтверджений статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. Документи на влаштування дитини у сім’ю безпосередньо готуються службою у справах дітей.

Хто може стати прийомними батьками?

   Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі, працездатного віку. Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена Вашої сім'ї, обчислений за останні шість календарних місяців, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановленого законодавством.

   Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов’язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за спеціальною програмою.

   Слід враховувати, що коли хоча б один із прийомних батьків не пройшов курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, визнаний в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун, піклувальник, усиновитель, позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків, то Ви не отримаєте дозволу на створення прийомної сім’ї.

   Не можуть бути прийомними батьками особи, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

   Також на заваді створенню прийомної сім’ї можуть стати вади фізичного чи психічного здоров’я потенційних прийомних батьків (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

   Відповідні вимоги висуваються і до членів родини прийомних батьків. Якщо з Вами на спільній житловій площі мешкають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, то Вам буде відмовлено у створенні прийомної сім’ї.

Хто буде Вам допомагати при виконанні обов’язків прийомних батьків?

   Держава надає постійну соціальну підтримку прийомним сім’ям. Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

   Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надають комплекс правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

   Обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо періодично, але не рідше ніж раз на два роки, будуть Вас навчати, щоб підвищити виховний потенціал Вашої сім’ї.

   Якщо Ви взяли на виховання в родину дитину уражену ВІЛ-інфекцією, не рідше одного разу на рік Ви будете проходити спеціальне навчання з догляду за такими дітьми за спеціальною програмою спільно із закладами охорони здоров’я.

Яких прав та обов’язків набувають прийомні батьки?

   Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. Вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей, а також — за дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

Чи передбачені для Вас зміни у житловому статусі в разі створення прийомної сім’ї?

   Ні. Ніяких пільг щодо поліпшення житлових умов законодавством не передбачено. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть на виховання дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Однією з умов влаштування дитини є можливість виділення їй індивідуального місця для проживання та розвитку.

Припинення функціонування прийомної сім’ї

   Договір про влаштування дітей у прийомну сім’ю має бути розірваний якщо:

1. у прийомній сім’ї виникнуть несприятливі умови для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей);

2. батьки не виконують обов’язки щодо належного виховання, розвитку та утримання прийомних дітей, порушують схеми антиретровірусної терапії дитини, яка уражена ВІЛ-інфекцією;

3. діти повернуті рідним батькам (опікуну, піклувальнику);

4. дитина усиновлена громадянами України;

5. дитина досягла повноліття;

6. прийомні батьки досягли пенсійного віку.

   У разі припинення дії договору сім’я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування (дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, — органом місцевої виконавчої влади на підставі висновку закладу охорони здоров’я), який вживає вичерпних заходів до запобігання поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади.

   Контроль за виконанням договору, а також за умовами проживання, виховання прийомних дітей здійснює служба у справах дітей за місцем проживання сім’ї.

Чи може бути подовжено дію договору і функціонування прийомної сім’ї?

   На подовження терміну діяльності прийомної сім’ї потрібна згода прийомних батьків і місцевого органу виконавчої влади, який приймав рішення про створення прийомної сім’ї.

Чи матимете Ви трудові і пенсійні пільги в разі створення прийомної сім’ї?

   Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за непрацюючих прийомних батьків на суми їх грошового забезпечення, які вони отримують у розмірі 35 % двох прожиткових мінімумів на кожну прийомну дитину, на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах, відкриті в установах уповноваженого банку.

Хто здійснює контроль за діяльністю прийомної сім’ї?

   Раз на рік служба у справах дітей за місцем проживання сім’ї готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Прийомні батьки обов’язково ознайомлюються зі складеним звітом, який затверджується начальником відповідної служби у справах дітей.

Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей

   Починаючи з 1 січня 2006 року фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Раніше прийомні батьки не отримували додаткових коштів від держави. Запровадження нового фінансового механізму за принципом "гроші ходять за дитиною", розробленого Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту і Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини, дозволило всім дітям з відповідним статусом в прийомних сім’ях отримувати соціальну допомогу, а прийомним батькам - грошове забезпечення. Раніше на державному утриманні перебували лише вихованці державних закладів.

   Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

  У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

   Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення за надання послуг у прийомній сім`ї у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не більше півтора прожиткові мінімуми для працездатної особи. У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення прийомних батьків.

  Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї. Заощаджені протягом року кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

Чи можете Ви отримувати додатково благодійну допомогу?

  Так, прийомній сім’ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.

Майнові права та інші права прийомних дітей

   Органи опіки та піклування (місцеві органи виконавчої влади) забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його розташування і здійснюють контроль за його використанням.

   Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду.

   Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з урахуванням існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківське піклування.

   Заклади охорони здоров’я організовують проходження прийомними дітьми обов’язкового медичного огляду, їх диспансерний нагляд та проведення антиретровірусної терапії дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (за показаннями).

   Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми, у тому числі ураженими ВІЛ-інфекцією, за формою залежно від стану їх здоров’я.

Перелік документів на дитину, яку вирішили взяти в прийомну сім’ю

   На кожну дитину, яка передається у прийомну сім’ю, місцеві органи опіки та піклування зобов’язані видати такі документи:

· рішення виконавчого комітету міської ради про влаштування дитини у прийомну сім’ю;

· свідоцтво про народження дитини;

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

· висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

· довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;

· рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);

· довідка про наявність та місцеперебування братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;

· пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів.

Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про утворення прийомної сім’ї.

  Вам потрібно підготувати і передати до виконавчого комітету міської ради наступні документи:

· заяву про утворення прийомної сім'ї (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

· копії своїх паспортів;

· довідку про склад сім’ї (форма № 3);

· копію свідоцтва про шлюб (для сімейних пар);

· довідку про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

· довідку про доходи сім'ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

· довідку про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендацію Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

· нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з Вами, на утворення прийомної сім’ї або написану власноруч в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів;

· довідку про наявність чи відсутність судимості;

· висновок служби у справах дітей за місцем проживання про можливість створення Вами прийомної сім’ї.

   Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування, тобто, виконавчим комітетом міської ради.

 

 

 

 

Дитячий будинок сімейного типу

 

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці). Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідних закладів освіти.

Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Орган, який прийняв рішення, позачергово надає батькам-вихователям обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством.

Дитячий будинок сімейного типу може бути створений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п’ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу на постійній основі здійснює соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи.

Батьки-вихователі: обов’язки та вимоги

Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячий будинок сімейного типу.

Обов’язки батьків-вихователів

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини. Вони представляють її інтереси в усіх органах та установах. Батьки-вихователі повинні поважати гідність дитини та сприяти розвитку її природних здібностей, готувати до самостійного життя.

Хто може стати батьками-вихователями

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи. Вони повинні пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї. Курс викладають психологи, педагоги, медики за спеціальною програмою.

Підстави для відмови у взятті на виховання дітей

Особи не можуть бути батьками-вихователями, якщо:

 • хоча б один із кандидатів у батьки-вихователі:
  • не пройшов курс підготовки;
  • визнаний недієздатним або обмежено дієздатним;
  • позбавлений батьківських прав;
  • є колишнім опікуном (піклувальником, усиновителем), позбавленим повноважень за неналежне виконання обов’язків;
 • особи були засуджені за злочини:
  • проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи;
  • проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності;
  • у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів;
  • передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або
  • мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення інших злочинів;
 • на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку усі вихованці не встигнуть досягнути 18-річного віку (вік вибуття з дитячого будинку сімейного типу);
 • особи мають вади фізичного чи психічного здоров’я.

 

Як створити дитячий будинок сімейного типу

Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у м. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських рад.

Документи, які треба надати

Особи, які бажають стати батьками-вихователями надають:

 • заяву про створення дитячого будинку сімейного типу (від подружжя приймається спільна заява);
 • копії паспортів;
 • довідку про склад сім’ї;
 • копію свідоцтва про шлюб;
 • довідку про стан здоров’я заявників та членів сім’ї, які проживають разом з ними;
 • довідку про проходження курсу навчання кандидатів у батьки-вихователі. Також необхідно надати рекомендацію центру соціальних служб щодо включення заявників у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із заявниками, на створення ДБСТ. Згода може також бути написана власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи;
 • довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи;
 • довідку про відсутність судимості;
 • висновок служби у справах дітей про можливість створення заявником ДБСТ.

Документи на дітей

Батьки-вихователі повинні мати на дітей такі документи:

 • рішення органу опіки і піклування про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • медичну довідку про стан здоров’я або витяг з історії розвитку дитини;
 • довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної консультації про рівень розвитку дитини;
 • документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 • довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
 • опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
 • пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

 

Забезпечення дитячих будинків сімейного типу та батьків-вихователів

Державна соціальна допомога на вихованців дитячого будинку сімейного типу

Якщо дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші види державної допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються

 • у закладах загальної середньої освіти,
 • за денною формою навчання у закладах
  • професійної (професійно-технічної),
  • фахової передвищої,
  • вищої освіти

до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, (3,5 – для осіб з інвалідністю).

Коштами, які належать вихованцям (пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги), розпоряджаються батьки-вихователі і можуть витрачати їх на потреби вихованців. 

Грошове забезпечення батьків-вихователів

Розмір грошового забезпечення становить один прожитковий мінімум для працездатної особи на кожну дитину-вихованця. Розмір виплати не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця.

Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів.