Право жити та виховуватись в сім’ї кожна дитини має від народження та в силу народження.

Дитячий будинок сімейного типу реалізовує право дитини, яка втратила сім’ю, жити, зростати в сім’ї та мати все необхідне для повноцінного розвитку особистості в умовах особливої атмосфери сімейного затишку, уваги та догляду.

ЩО ТАКЕ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ?Фото без опису

ДБСТ - це одна із форм сімейного виховання.

ДБСТ - це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Загальна кількість дітей (власних та вихованців) у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб.

ВИХОВАНЦІ ДБСТ. ХТО ВОНИ?

Вихованцями є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Дитина може бути влаштована до ДБСТ за умови встановлення їй відповідного статусу.

Обов’язковою умовою влаштування до ДБСТ є згода дитини, якщо вона досягла відповідного віку й такого рівня розвитку, що може її висловити.

За вихованцями зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає збереження усіх державних гарантій.

Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду.

ХТО МОЖЕ СТАТИ БАТЬКАМИ-ВИХОВАТЕЛЯМИ

Особистість батьків-вихователів справляє вирішальний вплив на дитину, їхня поведінка є наочним і доступним зразком для наслідування, домінуючим фактором формування свідомості вихованців.

Саме тому до батьків-вихователів та до членів їх родин встановлені правові обмеження, які обумовлені, в першу чергу, інтересами дітей з метою захисту їх від «недобросовісних» осіб, здатних погіршити і без того тяжке життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи, ЗА ВИНЯТКОМ:

 • осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • осіб, позбавлених батьківських прав;
 • осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • осіб, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
 • осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про створення ДБСТ не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

КУДИ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

Офлайн – до служби у справах дітей районної військової адміністрації, міської ради за місцем проживання осіб, які бажають влаштувати в свою сім’ю дітей.

Онлайн - https://diia.gov.ua/.../prijomni-batki-batki-vihovateli...

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ

Заяву про бажання створити ДБСТ.

Від подружжя, яке бажає створити ДБСТ, подається спільна заява, підписана кожним з подружжя.

До заяви обов’язково додаються такі документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • ️ копія картки платника податків або документ, що підтверджує відмову від податкового номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від нього);
 • копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.
 • копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • висновок про стан здоров’я заявників;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника;
 • документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням ;
 • довідка про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
 • довідка про реєстрацію місця проживання заявників та членів сім’ї, які проживають разом на спільній житловій площі;
 • довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявниками.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДБСТ

Рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ приймається  районною військовою адміністрацією/ виконавчим органом міської ради на підставі висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення та з урахуванням рекомендацій центру соціальних служб (за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

З інформацією про навчання батьків-вихователів можна ознайомитись на сторінці Вінницький обласний центр соціальних служб.

На підставі прийнятого рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення, укладається договір про організацію діяльності ДБСТ.

Батькам-вихователям для потреб ДБСТ позачергово може надаватися обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.

ЯКУ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ОТРИМУЮТЬ ДБСТ

Державна соціальна допомога на дітей.

Надається на дитину у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (наразі 2 272 грн - для дітей до 6 років, 2 833 грн - для дітей від 6 до 18 років).

Особам, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, державна соціальна допомога призначається незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти, до досягнення ними 23-річного віку.

Державне грошове забезпечення.

Встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи (наразі 2684 грн) на кожного вихованця і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів.

ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В ДБСТ

Вихованці можуть перебувати в ДБСТ до досягнення 18-річного віку або до закінчення навчання у профтехнічних чи вищих навчальних закладах.

Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, можуть продовжити проживати та виховуватися у ДБСТ до досягнення 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти.

Влаштування дітей у ДБСТ проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів: щоб на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку, вихованці вже вибули дитячого будинку сімейного типу.

У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

ВАЖЛИВО

Батьки-вихователі мають сприяти праву вихованців на усиновлення.

Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування такого ДБСТ.

Водночас, батьки-вихователі мають пріоритетне перед іншими право на усиновлення.

Сподіваємось, що інформація корисна!