Мобінг — це один із різновидів цькування. Людина, яка відчуває приниження і цькування на роботі, часто не знає, куди звертатися за допомогою та як захиститися від мобінгу.Фото без опису

Мобінг проявляється у формі психологічного та/або економічного тиску. Як це відбувається?

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого,  принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

Отже, мобінгу працівник може зазнати від роботодавця (свого безпосереднього керівника або керівника підприємства), іншого працівника, чи групи працівників трудового колективу.

Працівник може захиститися від мобінгу такими діями:

* має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням,

* при припиненні трудового договору гарантовано отримати виплати вихідної допомоги, яка здійснюється у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України);

 * звернутися до контролюючого органу (Держпраці). Інспектори можуть прийти перевірити роботодавця на факт вчинення мобінгу щодо даного працівника, винести протокол (якщо дійсно це підтвердиться) і передати його суду. 

Які можливі наслідки вчинення мобінгу для роботодавця?

За вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність для роботодавця (стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення) від 1700 до 6800 гривень або громадські роботи тривалістю до 60 годин.

Яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг?

За вчинення мобінгу працівники можуть бути звільнені з роботи за рішенням роботодавця. Таке звільнення є заходом притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Адміністративна відповідальність (стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає штраф від 850 до 3400 гривень або громадські роботи до 50 годин.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.