Аграрна галузь специфічна і суттєво відрізняється від інших галузей виробництва. Особливості праці в сільському господарстві полягають у тому, що така праця в більшості носить сезонний характер і є ризики прихованої зайнятості найманих працівників на тимчасових роботах, а сам роботодавець (іноді) позбавляє свого працівника права на:

– оплату праці на рівні не нижчому ніж передбачено законодавством;

– основну та додаткову відпустки;

– дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу та інші гарантії за колективним договором;

– допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах;

– допомогу по безробіттю;

– допомогу від нещасних випадків на виробництві та зрештою  пенсійне забезпечення.Фото без опису

  Одним із найпоширеніших методів мінімізації видатків роботодавців – сільгоспвиробників є оформлення працівників за угодами цивільно-правового характеру. В цьому випадку роботодавці здійснюють нарахування та сплату єдиного соціального внеску на фактично нараховані виплати, які є, як правило, значно нижчими за мінімальну заробітну плату в галузі.

    Виходячи з вищевикладеного хотілося б акцентувати на важливості оформлення трудових відносин.

Важливо зазначити, що заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Принагідно нагадуємо, що стажування на робочому місці без оформлення трудових відносин не відповідає вимогам чинного законодавства, за винятком випадків, коли це стажування цільово направляється центрами зайнятості для безробітних осіб, які перебувають на обліку, з метою навчання та отримання необхідного досвіду перед подальшим працевлаштуванням.

     У зв’язку з цим  звертаючись до роботодавців — хотілося б рекомендувати їм  приймати на роботу працівників  тільки на умовах трудового договору, що в свою чергу призведе до  недопущення підміни трудових відносин договорами цивільно-правового характеру, та забезпечить працівників усіма соціальними гарантіями відповідно до Законодавства України.

 

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків Управління контрольно - перевірочної роботи Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області                           

 Сергій  ПАШЕНЬКО