Фото без опису

На сьогоднішній день є досить багато непоодиноких випадків, коли роботодавці використовують працю фізичних осіб приховуючи трудові відносини.Маскування трудових відносин під цивільні відносини полягає в тому, що працівники формально не оформлені на роботу за трудовим договором, а замість цього залучені до роботи на основі цивільно-правових договорів, таких як договір підряду, надання послуг, тощо.
 Трудовий договір та цивільно-правовий договір – це дві різні юридичні угоди, які регулюють різні види відносин між сторонами. Розглянемо деякі основні відмінності між ними:

трудовий договір є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець – фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;
 – цивільно-правовий договір є угода між фізичними або юридичними особами будь-якої форми, за якою одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послуги) за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (надану послугу). Цей договір може бути укладений між будь-якими сторонами. Метою договору є отримання певного матеріального результату. Він визначається після закінчення роботи та оформлюється актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню та поетапну оплату;
 – за трудовим договором працівника беруть у штат підприємства для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації, тощо;
 – за цивільно-правовим договором виконавець, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організує свою роботу і виконує її на власний ризик. Процес організації трудової діяльності залишається за його межами;
 – трудові договори підлягають спеціальним процедурам і умовам їх розірвання, встановленим трудовим законодавством, які зазвичай передбачають поважні причини для припинення трудових відносин;
 – цивільно-правові договори можуть бути розірвані або відмінені відповідно до умов, викладених у самому договорі або законодавстві.

Отже, хоча існують певні спільні елементи між трудовими договорами та цивільно-правовими, їх відмінність полягає в специфічних умовах, регулюванні та процедурах, що визначають права та обов’язки сторін у відповідності до їхньої природи та мети.


 Слід зазначити, що маскування трудових відносин має серйозні негативні наслідки як для самих працівників, так і для економіки країни в цілому. Працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами, зазвичай не мають забезпечених прав і гарантій, які надаються працівникам за трудовими договорами. Крім того, ця практика призводить до зниження надходжень до державного бюджету через уникнення сплати податків та обов’язкових внесків.

  У зв’язку з цим  звертаючись до роботодавців — хотілося б рекомендувати їм  приймати на роботу працівників  тільки на умовах трудового договору, що в свою чергу призведе до  недопущення підміни трудових відносин договорами цивільно-правового характеру, та забезпечить працівників усіма соціальними гарантіями відповідно до Законодавства України.

 

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків Управління контрольно - перевірочної роботи Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області                          

 

 Сергій  ПАШЕНЬКО