Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

 

Успішна професійна діяльність та реалізація власного потенціалу починається із здобуття якісної освіти!

 

ЧОМУ ВАРТО ВСТУПАТИ ДО МАГІСТРАТУРИ

Cпеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

за освітньою програмою «Місцеве самоврядування»!

Час нашої Перемоги наближається і перед суспільством постануть нові виклики – відновити на якісно новому рівні та розвивати на перспективу наші територіальні громади.

У цьому мирному житті новими героями та нашою надією стануть професіонали місцевого самоврядування - креативні, відповідальні та компетентні місцеві лідери.

 

Випускники зможуть працювати : 

 • в органах місцевого самоврядування (міських, сільських, селищних, районних, обласних радах та їх виконавчих органах)

 • у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Офісі Президента України

 • у центральних та місцевих органах виконавчої влади (різних міністерствах, відомствах, місцевих державних адміністраціях)

 • у приватному секторі та громадських організаціях, залучених до процесів розбудови громад

 

Денна форма – 2 роки (освітньо-наукова програма, 120 кредитів ЄКТС)

Заочна форма – 1,5 роки (освітньо-професійна програма, 90 кредитів ЄКТС)

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ: ступінь бакалавра чи магістра /спеціаліста з будь-якої спеціальності

 

УМОВИ ВСТУПУ

Спеціальність 281

«Публічне управління та адміністрування»

ОНП/ОПП «Місцеве самоврядування»

(контрактна)

Єдиний вступний іспит (ЄВІ): Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) + Тест з іноземної мови (у тимчасовому екзаменаційному центрі)

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за програмами, затвердженими МОН (у тимчасовому екзаменаційному центрі)

Мотиваційний лист (викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію)

Порядок реєстрації та проходження ЄВІ та ЄФВВ, програми іспитів розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ/ЄФВВ:

Календар реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ 2024: 7-29 травня — основний період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ; 17-21 червня — додатковий період реєстрації.

Календар проведення ЄВІ/ЄФВВ 2024 : 24 червня–15 липня — основний період; 31 липня–14 серпня — додатковий період.

Результати ЄВІ/ЄФВВ 2024 стануть відомі: до 20 липня — результати основної сесії; до 20 серпня — результати додаткової сесії.

Зареєструватися можна у приймальній комісії закладу вищої освіти. Після реєстрації вступник отримає дані для входу до кабінету учасника вступних випробувань до магістратури, де згодом з’явиться запрошення на іспити та результати випробувань.

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали таких документів:

 • документ, що посвідчує особу;

 • військово-обліковий документ;

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом бакалавра / магістра / спеціаліста).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії вищезазначених документів;

 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

 • згоду вступника на обробку персональних даних;

 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

 

 

Наші контакти:

Офіційні сторінки  Інституту:

Електронна пошта Відбіркової комісії: vstup.ipuds@gmail.com

Адреса: головний корпус ННІ ПУДС,

вулиця Академіка Ромоданова, 12/2, кім.220.

Контактні номери: (044) 431-48-70 (відбіркова) 

Контакти кафедри регіональної політики:

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 412  

Тел. +38-097-9287000

         +38-067-3586996

http://ipacs.knu.ua/

https://www.facebook.com/ipacs.knu

https://www.instagram.com/ipacs.knu/

https://t.me/ipacs_knu

 

 

mistoua@gmail.com