Гніванська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад апарату Гніванської міської ради:
-    завідувача сектору економічного розвитку, інвестицій та енергоменеджменту,
- головного спеціаліста з енергетичного та проектного менеджменту сектору економічного розвитку, інвестицій та енергоменеджменту,
- спеціаліст І категорії з соціальних питань відділу інформації, зв’язків з громадськістю та соціальних питань,
- спеціаліст І категорії з інформаційної роботи відділу інформації, зв’язків з громадськістю та соціальних питань.

Фото без опису

 

Вимоги до кандидатів на посаду завідувача сектору економічного розвитку, інвестицій та енергоменеджменту:
- наявність громадянства України,
- наявність повної вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років,
- знання діючого законодавства України професійного спрямування (проектний менеджмент, енергоменеджмент, публічні (тендерні) закупівлі тощо),
- вільне володіння державною та англійською (німецькою, польською тощо) мовами,
- упевнений користувач ПК,
- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста з енергетичного та проектного менеджменту сектору економічного розвитку, інвестицій та енергоменеджменту:
- наявність громадянства України,
- наявність повної вищої освіти за спеціальністю «енергетичних менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років,
- знання діючого законодавства України з енергоефективності, енергозбереження та проектного менеджменту,
       - володіння основами регулювання енергетичної політики міста, енергомоніторингу, розробки заходів з енергозбереження і енергоефективності, експлуатації систем тепло-водо-електропостачання об’єктів, розробки експрес енергоаудиту, економічними і фінансовими основами (складання та аналіз ТЕО, фінансовий і бухгалтерський облік),
- робота з MS Word, Excel, Power Point, Access, Internet,
- вільне володіння державною та бажано іноземними мовами,
- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста І категорії з соціальних питань відділу інформації, зв’язків з громадськістю та соціальних питань:
- наявність громадянства України;
- базова вища освіту за спеціальностями: «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Психологія», «Соціологія» та іншими напрямками відповідного професійного спрямування;
- без вимог до стажу роботи;
- знання нормативно-правових актів у сфері соціальної політики та діяльності органів місцевого самоврядування;
- навички супроводження сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
- вільне володіння державною мовою,
- навички роботи на комп’ютері,
- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста І категорії з інформаційної роботи відділу інформації, зв’язків з громадськістю та соціальних питань:
- наявність громадянства України,
- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
- без вимог до стажу роботи,
- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності місцевого самоврядування,
- навички користування програмним комплексом MS Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Publisher, Photoshop, «нарізки відео»,
- володіння основами ведення офіційного веб-сайту та соціальних мереж, підготовки, фото-, відеоматеріалів, написання інформаційних статей, редагування, верстання газети,
- вільне володіння державною мовою та дикторськими навичками,
- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення. Під час конкурсу проводяться перевірка знань із законодавства у формі іспиту та співбесіда.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається Гніванської міською радою за адресою: м.Гнівань, вул. Соборна, 64, тел
34335.

Перелік документів

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії апарату міської ради такі документи:

•           заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

•           заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, автобіографію;

•           дві фотокартки розміром 4x6 см;

•           копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присудження наукового ступеня або вченого звання;

•           копію документа, який посвідчує особу;

•           копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".