Законодавство з охорони праці має на меті захист працівників від травм та інших ризиків, пов’язаних з їх працею, тому під час заходу особлива увага присутніх була звернута на вимоги статті 22 Закону України «Про охорону праці» («Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій»).Враховуючи підвищений ризик травмування працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки, особливо під час воєнного стану, треба пам’ятати вимоги Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 17.04.2019р. №337 (далі «Порядок розслідування»).

Нагадуємо, що поняттям прихованого нещасного випадку є випадок, про який роботодавець, потерпілий або працівник, який його виявив, не повідомили у встановлений «Порядком розслідування» строк відповідним органам та установам, або такий нещасний випадок, розслідування якого не проведено комісією підприємства (установи, організації).Фото без опису

Приховуючи настання нещасного випадку та не проводячи розслідування нещасного випадку роботодавець порушує конституційне право працівників на належні, безпечні і здорові умови праці. Тому, відповідно до положень п.8, Порядку розслідування, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом однієї доби повідомити підприємствам (установам, організаціям), з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку: територіальному органу Держпраці, територіальному органу Пенсійного фонду України та військовій адміністрації (військово-цивільній адміністрації, місцевій держадміністрації чи органу місцевого самоврядування), первинній організації профспілки, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, органові галузевої профспілки вищого рівня.

Окремо привернута увага присутніх на необхідність дотримання строків проведення розслідування нещасних випадків, у т.ч. з урахуванням змін до Порядку розслідування згідно постанови КМУ від 20 січня 2023 р. № 59:

  • розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом 5 робочих днів з дня утворення комісії,
  • спеціальне розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться протягом 15 робочих днів.

У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) або за місцезнаходженням підприємства (установи, організації) (у разі події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів) до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

Нарешті, кожен працівник повинен бути обізнаний з процедурами, які слід вживати у разі травми безпосередньо з ним, або з іншим працівником, яка послідовність дій у разі настання нещасного випадку, що повинні зробити в таких випадках безпосередній керівник та роботодавець. Важливо, щоб усі працівники знали, куди звертатися та як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях.

 

Головний спеціаліст Відділу профілактики та розслідування нещасних випадків Управління  контрольно — перевірочної  роботи Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області                 Сергій  ПАШЕНЬКО.